Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Občina Postojna

Na območju občine Postojna bomo na novo izvedli, obnovili in hidravlično izboljšali 26 kilometrov cevovodov na naslednjih odsekih:

  • vodarna Malni–vodohran Sovič,
  • Vodohran Sovič–Regulacijski objekt (RO) Zalog,
  • RO Zalog–Hrašče–Korotan,
  • Grobišče–Rakitnik,
  • RO Zalog–meja z občino Pivka.

Zgradili bomo nov napajalni vod med zdravstvenim domom in domom starejših občanov na Kremenci, kar bo občutno izboljšalo trenutno hidravlično preobremenjen sistem vodovoda na tem območju. V okviru tega sklopa bo potekala izgradnja nove pretočne celice Mačkovec (s prostornino 150 m3), rekonstrukcija vodohrana Sovič (s prostornino 3.360 m3) in izgradnja novega regulacijskega objekta Zalog.

Izgradnja nove pretočne celice Mačkovec

Zgradili bomo nove pretočne celice PC Mačkovec s prostornino 150 m3 v dvocelični izvedbi, kar bo omogočalo lažje servisiranje in upravljanje z objektom. Poleg tega bomo dodatno izgradili dve glavni veji vodovoda – preliva in praznotoka (iztočnega cevovoda za odvajanje izpustnih vod iz vodovodnega omrežja).

Rekonstrukcija vodohrana Sovič

Obstoječi vodohran VH Sovič ima prostornino 3.360 m3. Na dotočni cevi iz smeri PC Mačkovec bomo vgradili reducirni ventil pretoka in elektromotorne lopute, rekonstruirali bomo strojne in elektroinštalacije ter krmilno opremo. Preostanek rekonstrukcije predstavljajo še spremljajoča gradbena dela in gradbena dela za potrebe izboljšave varovanja kvalitete pitne vode ter higienskih razmer. Izgradili bomo tudi nov praznotok v dolžini 172 metrov.

Izgradnja novega regulacijskega objekta Zalog

Regulacijski objekt (RO) Zalog, ki se bo nahajal na severozahodnem robu naselja Zalog, bo povezoval vodovodne krake v smeri Soviča, Korotana in vodohrana Pivka ter omogočal izmenjavo vode. V RO Zalog bodo nameščeni merilci pretoka, ki bodo omogočali merjenje pretoka v obeh smereh in regulacijski ventil s katerim bo možno uravnavati pretok iz smeri VH Sovič. Vanj se bo preko merilca pretoka in ventila za redukcijo tlaka navezal tudi odsek Postojna–RO Zalog.

Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan

V okviru tega sklopa bomo rekonstruirali vodarno Malni - kapacitete 150l/s in zajetje Malni s črpališči - kapacitete 150l/s, uredili povezavo do vodarne v dolžini 440 metrov ter povratno povezavo za Planino v dolžini 310 metrov. Pri zajetju Korotan bomo izgradili vodarno Korotan. V ta namen bomo temeljito rekonstruirali zajetje Korotan in izgradili povezovalni cevovod dolžine 40 metrov. V okviru rekonstrukcije vodarne Malni bomo nadgradili sistem telemetrije celotnega vodovodnega omrežja Postojna–Pivka.

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalca gradbenih del sta Cestno podjetje Nova Gorica, d. d. s partnerji in Gorenje d. d. s partnerji. Nadzor nad izvedenimi deli pa opravlja podjetje Elita I. B., d. o. o. iz Sežane. 
 

www.postojna.si