Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Prednosti

Z izvedbo projekta bomo dosegli cilje, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

  • po izvedbi hidravlične izboljšave in izgradnje delov vodovoda bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, s tem bo 21.089 obstoječih priključenih prebivalcev občin Postojna in Pivka deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
  • prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo in
  • število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po izgradnji vodovodnega sistema povečalo za 54 prebivalcev.

S projektom bomo dosegli naslednje cilje:

  • izboljšali javno oskrbo s pitno vodo,
  • zagotovili ustrezno infrastrukturo za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
  • zmanjšali potencialne posledice v primeru negativnih vplivov na občutljivo vodovarstveno območje in
  • povečali zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.