Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Tudi na območju Postojne se nadaljuje z izboljšavami odsekov vodovodnega sistema

V poletnem obdobju je tudi na Postojnskem potekala izvedba dodatnih del v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop«, ki je bil v glavnini zaključen že konec preteklega leta. Ministrstvo za okolje in prostor ter Služba vlade za kohezijo in razvoj sta namreč zaradi povečanega finančnega vložka odobrila dodatna dela v okviru navedenega projekta.

Na območju občine Postojna trenutno poteka izvedba hidravlične izboljšave vodovoda Notranjske ulice. Dela bodo potekala do sredine septembra, izvedlo se bo 320 metrov obnove  - hidravlične izboljšave vodovoda. Obstoječi vodovod na tem delu v času projektiranja del za projekt Čista Ljubljanica sicer ni bil predviden za zamenjavo. Obstoječi cevovod je bil zgrajen leta 1969 in je nujno potreben obnove.

Prav tako bodo dodatne gradnje vodovoda potekale na Volaričevi, Erazmovi in Kraški ulici v skupni dolžini cca 1050 metrov.