Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Občini Postojna in Pivka prejeli odločbo o poskusnem obratovanju vodarne Malni z ultrafiltracijsko napravo

Občini Postojna in Pivka sta v okviru izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop«, prejeli odločbo o poskusnem obratovanju vodarne Malni z ultrafiltracijsko napravo. Skladno z zakonodajno določenimi roki, bo vodarna s poskusnim obratovanjem pričela konec meseca novembra 2017. Kot že ves čas gradnje, bo v dobi poskusnega obratovanja aktivno sodeloval tudi upravljalec vodarne in omrežja, Kovod Postojna, d.o.o.