Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop
Obvestilo o cestnih zaporah
12.09.2019 | OBVESTILO o spremenjenem prometnem režimu na območju Erazmove in Volaričeve ulice v Postojni

Občina Postojna ter podjetji Kolektor CPG d.o.o. in Pirnat d.o.o. vas obveščajo, da se zaradi gradbenih del v petek, 13. septembra postavlja pomična zapora na Erazmovi ulici (lokalna cesta Bolnica za živali Postojna). Zaradi gradnje novega vodovodnega omrežja bo popolna pomična zapora odseka Erazmove ulice od križišča s cesto Stara vas (Bolnica za živali Postojna) do križišča z Volaričevo ulico. Popolna pomična zapora bo predvidoma trajala od petka, 13. septembra 2019, do torka, 31. decembra 2019. Informacije o posamičnih zaporah, bomo sprotno objavljali na spletni strani in preko javnih medijev. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno ureditev ter upoštevajo navodila izvajalca gradbenih del.