Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop
Obvestilo o motnji oskrbe
21.09.2016 | Pivka

Občina Pivka | Prekinjena dobava vode - v naselju Kal, bo dne 23. 9. 2016, med 9.00 in 12.00 uro prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Obvestilo o cestnih zaporah
18.09.2017 | OBČINI POSTOJNA IN PIVKA

Glede na glavnino zaključenih del, se v prihajajočih jesenskih tednih ne načrtuje posebnih posegov, ki bi ohromili cestni promet. Na Postojnskem velja do konca oktobra že vzpostavljena zapora ceste Grobišče–Matenja vas. Na Pivškem pa bo zapora ceste v naselju Selce odstranjena predvidoma do sredine oktobra. V mesecu septembru bo v Pivki, na Snežniški in Postojnski cesti, zaradi asfaltiranja, polovična zapora navedenih odsekov cest.

03.07.2017 | OBČINA PIVKA
  • zapora lokalne ceste skozi naselje Selce do 31. 8. 2017
  • zapora javne poti v naselju Zagorje 31. 7. 2017
03.07.2017 | OBČINA POSTOJNA
  • zapora glavne ceste skozi naselje Grobišče do 15. 7. 2017 ter stranskih ulic oz. poti do vključno 30. 9. 2017
  • zapora ceste v naselju Zalog (zaradi priprave planuma in asfaltiranja) do vključno 17. 7. 2017
25.05.2017 | OBČINA PIVKA

  • delna zapora na cesti Pivka–Zagorje (državna cesta R2-404/1380 Ilirska Bistrica–Pivka) od 7. januarja 2017 do 15. junija 2017
  • delna zapora ceste v naselju Pivka–Postojnska in Snežniška cesta do križišča za Sitor (državna cesta G1-6/338 Postojna–Pivka in R2-404/1380 Ilirska Bistrica–Pivka) od 27. februarja do 15. junija 2017
  • popolna zapora ceste v naselju Selce od 1. aprila 2017 do 15. junija 2017
  • popolna zapora ceste v naselju Zagorje (od h.š. 47 do h.š. 63) od 1. aprila 2017 do 15. junija 2017
  • popolna zapora ceste v naselju Kal (JP 816549 od h.š. 5b do h.š. 16a) od 30. januarja 2017 do 15. junija 2017

Vse občane in udeležence v prometu prosimo za razumevanje!

Projektno območje

Zemljevid prikazuje območje
izvajanja projekta Oskrba s pitno vodo
v porečju Ljubljanice - 1. sklop.

V projekt sta vključeni občini Pivka in Postojna.