Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop
Obvestilo o motnji oskrbe
21.09.2016 | Pivka

Občina Pivka | Prekinjena dobava vode - v naselju Kal, bo dne 23. 9. 2016, med 9.00 in 12.00 uro prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Obvestilo o cestnih zaporah
12.09.2019 | OBVESTILO o spremenjenem prometnem režimu na območju Erazmove in Volaričeve ulice v Postojni

Občina Postojna ter podjetji Kolektor CPG d.o.o. in Pirnat d.o.o. vas obveščajo, da se zaradi gradbenih del v petek, 13. septembra postavlja pomična zapora na Erazmovi ulici (lokalna cesta Bolnica za živali Postojna). Zaradi gradnje novega vodovodnega omrežja bo popolna pomična zapora odseka Erazmove ulice od križišča s cesto Stara vas (Bolnica za živali Postojna) do križišča z Volaričevo ulico. Popolna pomična zapora bo predvidoma trajala od petka, 13. septembra 2019, do torka, 31. decembra 2019. Informacije o posamičnih zaporah, bomo sprotno objavljali na spletni strani in preko javnih medijev. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno ureditev ter upoštevajo navodila izvajalca gradbenih del.

18.09.2017 | OBČINI POSTOJNA IN PIVKA

Glede na glavnino zaključenih del, se v prihajajočih jesenskih tednih ne načrtuje posebnih posegov, ki bi ohromili cestni promet. Na Postojnskem velja do konca oktobra že vzpostavljena zapora ceste Grobišče–Matenja vas. Na Pivškem pa bo zapora ceste v naselju Selce odstranjena predvidoma do sredine oktobra. V mesecu septembru bo v Pivki, na Snežniški in Postojnski cesti, zaradi asfaltiranja, polovična zapora navedenih odsekov cest.

03.07.2017 | OBČINA PIVKA
  • zapora lokalne ceste skozi naselje Selce do 31. 8. 2017
  • zapora javne poti v naselju Zagorje 31. 7. 2017
03.07.2017 | OBČINA POSTOJNA
  • zapora glavne ceste skozi naselje Grobišče do 15. 7. 2017 ter stranskih ulic oz. poti do vključno 30. 9. 2017
  • zapora ceste v naselju Zalog (zaradi priprave planuma in asfaltiranja) do vključno 17. 7. 2017
Projektno območje

Zemljevid prikazuje območje
izvajanja projekta Oskrba s pitno vodo
v porečju Ljubljanice - 1. sklop.

V projekt sta vključeni občini Pivka in Postojna.