Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Prednosti

Z izvedbo projekta bomo dosegli cilje, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

  • po izvedbi hidravlične izboljšave in izgradnje delov vodovoda bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo. S tem bo 27.362 obstoječih priključenih prebivalcev občin Log - Dragomerja, Brezovice, Logatca in Postojne ter Škofljice deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
  • prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo in
  • število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po izgradnji vodovodnega sistema povečalo za 228 prebivalcev.

S projektom bomo dosegli naslednje cilje:

  • zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo,
  • zmanjšali izpostavljenost prebivalcev oporečni pitni vodi in
  • izboljšali javno oskrbo s pitno vodo.