Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Financiranje

Ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 9.023.035,09 € brez DDV, z DDV pa 11.008.102,81 €. Predvideni upravičeni stroški znašajo 8.689.886,09 €. Investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:

  • iz državnega proračuna Republike Slovenije - 1.072.694,14 €,
  • iz Kohezijskega sklada Evropske unije v - 6.078.600,03 € in
  • iz proračuna vključenih občin - 1.871.740,93 €.

Skupna predvidena vrednost upravičenih stroškov projekta po vključenih občinah znaša:

  • Občina Log - Dragomer – 530.871,00 €
  • Občina Brezovica –1.835.566,43 €
  • Občini Logatec in Postojna – 3.521.027,66 €,
    od tega delež Občine Logatec znaša 3.299.396,64 €, delež Občine Postojna pa 221.634,02 €
  • Občina Škofljica – 2.802.421,00 €