Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Aktivnosti

Projekt zajema izboljšavo 3.568 metrov obstoječega vodovoda in novogradnjo 14.746 metrov vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti, gradnjo štirih vodohranov, dveh črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode in ene vodarne. Na sistem oskrbe s pitno vodo bomo priključili dodatnih 228 prebivalcev.

OBČINA LOG - DRAGOMER:

 • novogradnja 825 metrov cevovodov,
 • izgradnja vodohrana Lukovica ter
 • izgradnja prečrpalnice Lukovica.

OBČINA BREZOVICA:

 • novogradnja 140 metrov cevovodov,
 • novogradnja vodarne in vodohrana Virje ter
 • rekonstrukcija zajetja Virje.

OBČINA LOGATEC:

 • novogradnja 11.580 metrov cevovodov,
 • gradnja vodohrana Sekirica in
 • rekonstrukcija zajetja Zajele.
 • Občina Postojna sodeluje v projektu, kot sofinancerka izgradnje povezovalnega vodovoda Laze–Postojna–Pivka v dolžini 1.445 metrov.

OBČINA ŠKOFLJICA:

 • novogradnja 795 metrov cevovodov na območjih Lavrica–vodohran Srednja vas in vodohrana Srednja vas–Hrastarija,
 • izgradnja vodohrana Srednja vas,
 • rekonstrukcija prečrpalnice Lavrica,
 • hidravlična izboljšava 3.568 metrov cevovodov na območju med Lavrico in Škofljico.