Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

O projektu

S projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop poteka novogradnja in hidravlična izboljšava oziroma rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Log - Dragomer, Brezovica, Logatec in Škofljica. Projekt je razdeljen na štiri podprojekte, vsak podprojekt pa zajema izvedbena dela v omenjenih občinah:

  • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Log - Dragomer,
  • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica,
  • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec,
  • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Škofljica.

Občina Postojna, kot peta sodelujoča občina, je v projekt vključena kot sofinancerka izgradnje vodovoda v okviru tretjega podprojekta, kjer bo potekala novogradnja povezovalnega cevovoda na območju občine Postojna.

Primarni namen izvedbe projekta je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin. Tako bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 228 prebivalcev. Projekt zajema izboljšavo 3.568 metrov obstoječega vodovoda in novogradnjo 14.746 metrov vodovodnega sistema, štirih vodohranov, dveh črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode in ene vodarne.