Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Izvedena dela na prečrpalnici Lukovica

Izvedena dela na prečrpalnici Lukovica