Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Izgrajena prečrpalnica Lukovica

Izgrajena prečrpalnica Lukovica