Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Gradnja povezovalnega vodovoda

Gradnja povezovalnega vodovoda