Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop