Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Vodovod je tik pred zaključkom

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice se je pričel v letu 2009, v letu 2013 pa se je v procesu pridobivanja nepovratnih sredstev kohezijskega sklada razdelil na dva sklopa. Zdaj je projekt zaključen, slovesna otvoritev pa bo spomladi.

Več v priloženem prispevku, objavljenem v občinskem glasilu Prepih: PRISPEVEK “VODOVOD JE TIK PRED ZAKLJUČKOM” (Prepih, december 2017)