Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

V občini Log - Dragomer zaključili vsa dela na vodovodu

LOG - DRAGOMER,

V Občini Log - Dragomer so zaključili z vsemi gradbenimi deli v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop in uspešno prestali tehnični pregled ter za novi vodovod prejeli tudi uporabno dovoljenje. Novi vodovodni sistem skrbi za nemoteno oskrbo z zdravo in pitno vodo v Občini Log - Dragomer, hkrati pa so z njim rešili problematiko občasnega pomanjkanja vode, predvsem v konicah in uredili tlačne razmere v vodovodnem omrežju.

»Danes lahko z veseljem povem, da so uporabniki v naši občini že priklopljeni na posodobljeni vodovodni sistem Borovnica–Vrhnika–Log - Dragomer. Gre za pomembno pridobitev za naše občane, saj bo z njo oskrba s kakovostno pitno vodo nemotena in učinkovitejša na daljši časovni rok. Ob tem bi se rad zahvalil izvajalcem za uspešno sodelovanje, občankam in občanom pa za veliko mero strpnosti, razumevanja in podpore v času gradnje,« je na začetku današnje novinarske konference na Občini Log - Dragomer poudaril župan, g. Miran Stanovnik in hkrati vse zainteresirane povabil na svečano otvoritev posodobljenega vodovoda, ki se bo odvijala 26. decembra, ob 18. uri pri vodohranu Lukovica.

Predmet investicije v Občini Log - Dragomer je bila izgradnja povezovalnega vodovoda v skupni dolžini 838 metrov in izgradnja vodohrana ter prečrpalnice Lukovica. Po zaključku gradnje in uspešno opravljenem tehničnem pregledu smo 16. decembra 2016 zanj pridobili uporabno dovoljenje, ki potrjuje, da je zgrajen v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo, predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi objektov takšne vrste, ter pogoji, določenimi za gradnjo objekta na tem zemljišču. Skladno s pogodbenimi določili bo izdano tudi Potrdilo o prevzemu, s katerim bo potrjeno, da so bili izpolnjeni vsi pogodbeni pogoji. Izgradnja, pri kateri je bil glavni izvajalec GPZ d. o. o., je potekala po zastavljenem terminskem planu. Z na novo zgrajenim vodovodom, prečrpalnico in vodohranom so zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce visoke cone naselja Lukovica, hkrati pa formirali ločeno višjo tlačno cono dela vodovodnega sistema in rešili problem občasnega pomanjkanja vode (v konicah) oziroma neustreznosti tlačnih razmer v vodovodnem omrežju za nekatere objekte v Lukovici.