Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop

Na območju občine Logatec se počasi zaključuje gradnja povezovalnih cevovodov

LOGATEC,

Na območju občine Logatec se počasi zaključuje gradnja povezovalnih cevovodov, ki bo posamezne vodovodne sisteme združil v celoto in jo povezal z Občino Postojna. Naložba v vrednosti 3,5 milijona evrov je v večji meri financirana iz kohezijskega sklada, deloma iz državnega in deloma iz občinskega proračuna.

V ta projekt sodi izgradnja vodohrana Sekirica, kjer trenutno potekajo montažna dela v armaturni celici, skupno pa bo vgrajenih dobrih 11 kilometrov novih cevovodov. Gre za štiri povezovalne cevovode Rovte–Logatec, Logatec–Grčarevec, Grčarevec–Laze in povezava z vodovodnim sistemom Občine Postojna. Gradnja teh cevovodov je v večini zaključena. V sklopu vodovodnega sistema Rovte–Logatec je bil izgrajen primarni cevovod dolžine 4.700 metrov, ki deloma poteka po javnih in deloma po zasebnih površinah. V sistemu Logatec–Grčarevec meri nov vodovod 1.745 metrov, Grčarevec–Laze pa 3.325 metrov. Na novo zgrajena povezava v občini Postojna meri 1.445 metrov.

V sklopu projekta bo prenovljeno tudi zajetje Zajele, ki oskrbuje vodovodni sistem Rovte. Glede na načrtovane potrebe in možnosti črpanja vode, se bo trenutna kapaciteta črpanja iz 4 l/s povečala na predvidenih 8 l/s.