Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop
Obvestilo o cestnih zaporah
08.08.2016 | Logatec

Popolna zapora občinske kategorizirane ceste JP 726131 (Grčarevec) med 10. 8. 2016 in 31. 10. 2016. Zapora se izvede za namen izgradnje vodovodnega sistema. 

01.07.2016 | Brezovica

Od 4. 7. 2016 bo zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, postavljena delna zapora s semaforskim urejanjem prometa državne ceste R3-642, odsek 1146 Vrhnika-Podpeč, od km 12,550 do 13,500, med Goričico in Prevaljami. Delna zapora bo predvidoma postavljena do 27. 8. 2016.

Projektno območje

Zemljevid prikazuje območje
izvajanja projekta Oskrba s pitno vodo
v porečju Ljubljanice - 2. sklop.

V projekt so vključene občine Log – Dragomer, Brezovica, Logatec, Postojna in Škofljica.