OBVESTILAARHIV
18.09.2017 | Obvestilo o cestnih zaporah

Glede na glavnino zaključenih del, se v prihajajočih jesenskih tednih ne načrtuje posebnih posegov, ki bi ohromili cestni promet. Na Postojnskem velja do konca oktobra že vzpostavljena zapora ceste Grobišče–Matenja vas. Na Pivškem pa bo zapora ceste v naselju Selce odstranjena predvidoma do sredine oktobra. V mesecu septembru bo v Pivki, na Snežniški in Postojnski cesti, zaradi asfaltiranja, polovična zapora navedenih odsekov cest.

03.07.2017 | Obvestilo o cestnih zaporah
  • zapora lokalne ceste skozi naselje Selce do 31. 8. 2017
  • zapora javne poti v naselju Zagorje 31. 7. 2017
03.07.2017 | Obvestilo o cestnih zaporah
  • zapora glavne ceste skozi naselje Grobišče do 15. 7. 2017 ter stranskih ulic oz. poti do vključno 30. 9. 2017
  • zapora ceste v naselju Zalog (zaradi priprave planuma in asfaltiranja) do vključno 17. 7. 2017
25.05.2017 | Obvestilo o cestnih zaporah

  • delna zapora na cesti Pivka–Zagorje (državna cesta R2-404/1380 Ilirska Bistrica–Pivka) od 7. januarja 2017 do 15. junija 2017
  • delna zapora ceste v naselju Pivka–Postojnska in Snežniška cesta do križišča za Sitor (državna cesta G1-6/338 Postojna–Pivka in R2-404/1380 Ilirska Bistrica–Pivka) od 27. februarja do 15. junija 2017
  • popolna zapora ceste v naselju Selce od 1. aprila 2017 do 15. junija 2017
  • popolna zapora ceste v naselju Zagorje (od h.š. 47 do h.š. 63) od 1. aprila 2017 do 15. junija 2017
  • popolna zapora ceste v naselju Kal (JP 816549 od h.š. 5b do h.š. 16a) od 30. januarja 2017 do 15. junija 2017

Vse občane in udeležence v prometu prosimo za razumevanje!

OBVESTILAARHIV
08.08.2016 | Obvestilo o cestnih zaporah

Popolna zapora občinske kategorizirane ceste JP 726131 (Grčarevec) med 10. 8. 2016 in 31. 10. 2016. Zapora se izvede za namen izgradnje vodovodnega sistema. 

01.07.2016 | Obvestilo o cestnih zaporah

Od 4. 7. 2016 bo zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, postavljena delna zapora s semaforskim urejanjem prometa državne ceste R3-642, odsek 1146 Vrhnika-Podpeč, od km 12,550 do 13,500, med Goričico in Prevaljami. Delna zapora bo predvidoma postavljena do 27. 8. 2016.

PROJEKTNO OBMOČJE
Zemljevid prikazuje območje izvajanja
projektov Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice - 1. in 2. sklop.
Zelena barva na zemljevidu prikazuje območje
izvajanja prvega sklopa, modra pa drugega
sklopa. V prvi sklop sta vključeni občini
Pivka in Postojna, v drugi sklop pa občine
Log - Dragomer, Brezovica, Logatec,
Postojna in Škofljica.