OBVESTILAARHIV
12.09.2019 | Obvestilo o cestnih zaporah

Občina Postojna ter podjetji Kolektor CPG d.o.o. in Pirnat d.o.o. vas obveščajo, da se zaradi gradbenih del v petek, 13. septembra postavlja pomična zapora na Erazmovi ulici (lokalna cesta Bolnica za živali Postojna). Zaradi gradnje novega vodovodnega omrežja bo popolna pomična zapora odseka Erazmove ulice od križišča s cesto Stara vas (Bolnica za živali Postojna) do križišča z Volaričevo ulico. Popolna pomična zapora bo predvidoma trajala od petka, 13. septembra 2019, do torka, 31. decembra 2019. Informacije o posamičnih zaporah, bomo sprotno objavljali na spletni strani in preko javnih medijev. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno ureditev ter upoštevajo navodila izvajalca gradbenih del.

18.09.2017 | Obvestilo o cestnih zaporah

Glede na glavnino zaključenih del, se v prihajajočih jesenskih tednih ne načrtuje posebnih posegov, ki bi ohromili cestni promet. Na Postojnskem velja do konca oktobra že vzpostavljena zapora ceste Grobišče–Matenja vas. Na Pivškem pa bo zapora ceste v naselju Selce odstranjena predvidoma do sredine oktobra. V mesecu septembru bo v Pivki, na Snežniški in Postojnski cesti, zaradi asfaltiranja, polovična zapora navedenih odsekov cest.

03.07.2017 | Obvestilo o cestnih zaporah
  • zapora lokalne ceste skozi naselje Selce do 31. 8. 2017
  • zapora javne poti v naselju Zagorje 31. 7. 2017
03.07.2017 | Obvestilo o cestnih zaporah
  • zapora glavne ceste skozi naselje Grobišče do 15. 7. 2017 ter stranskih ulic oz. poti do vključno 30. 9. 2017
  • zapora ceste v naselju Zalog (zaradi priprave planuma in asfaltiranja) do vključno 17. 7. 2017
OBVESTILAARHIV
08.08.2016 | Obvestilo o cestnih zaporah

Popolna zapora občinske kategorizirane ceste JP 726131 (Grčarevec) med 10. 8. 2016 in 31. 10. 2016. Zapora se izvede za namen izgradnje vodovodnega sistema. 

01.07.2016 | Obvestilo o cestnih zaporah

Od 4. 7. 2016 bo zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, postavljena delna zapora s semaforskim urejanjem prometa državne ceste R3-642, odsek 1146 Vrhnika-Podpeč, od km 12,550 do 13,500, med Goričico in Prevaljami. Delna zapora bo predvidoma postavljena do 27. 8. 2016.

PROJEKTNO OBMOČJE
Zemljevid prikazuje območje izvajanja
projektov Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice - 1. in 2. sklop.
Zelena barva na zemljevidu prikazuje območje
izvajanja prvega sklopa, modra pa drugega
sklopa. V prvi sklop sta vključeni občini
Pivka in Postojna, v drugi sklop pa občine
Log - Dragomer, Brezovica, Logatec,
Postojna in Škofljica.